Filters

Search for: [Description = Układ zasilania reaktorów plazmy nietermicznej, zwłaszcza generatorów ozonu, składa się z trzech jednakowych dławików nieliniowych o nasyconych rdzeniach i jednofazowego transformatora sokonapięciowego, przy czym uzwojenia dławików połączone są w gwiazdę i przyłączone do symetrycznej sieci trójfazowej. Uzwojenia pierwotne transformatora wysokonapięciowego przyłączone jest do zacisku neutralnego sieci zasilającej i punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń dławików, a jego uzwojenie wtórne przyłączone jest do zacisków elementów wyładowczych reaktora plazmy nietermicznej]

Number of results: 1

items per page

Stryczewska, Henryka Danuta Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 19.11.1996.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information