Filters

Search for: [Description = Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów posiadający źródła napięć wzorcowych pierwszego i drugiego, wzmacniacz mocy, rezystory wzorcowe, wzmacniacze pomiarowe, analogowy sumator, wzmacniacz wysokonapięciowy oraz katodę i anodę umieszczone w obszarze próżni, w którym rezystor wzorcowy pierwszy jest połączony równolegle do wejść wzmacniacza pomiarowego pierwszego, rezystor wzorcowy drugi jest połączony równolegle do wejść wzmacniacza pomiarowego drugiego, przy czym wyjście wzmacniacza pomiarowego pierwszego jest połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza pomiarowego trzeciego, zaś wyjście wzmacniacza pomiarowego drugiego jest połączone z wejściem nieodwracającym wzmacniacza pomiarowego trzeciego i wyjście wzmacniacza pomiarowego trzeciego jest połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza mocy, zaś wejście nieodwracające wzmacniacza mocy jest połączone ze źródłem napięcia wzorcowego pierwszego, charakteryzuje się tym, że rezystor wzorcowy jest połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza pomiarowego, zacisk rezystora wzorcowego jest połączony z rezystorem wzorcowym czwartym i z wejściem analogowego sumatora oraz zacisk rezystora wzorcowego jest połączony z wejściem odwracającym wzmacniacza pomiarowego, przy czym wartości rezystorów wzorcowych są jednakowe]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information