Filters

Search for: [Description = Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą, posiadający tranzystor, którego emiter jest połączony z pierwszym zaciskiem rezystora i wejściem odwracającym wzmacniacza operacyjnego, przy czym baza tranzystora jest połączona z wyjściem wzmacniacza operacyjnego, natomiast kolektor tranzystora jest połączony z pierwszym zaciskiem rezystora i wejściem odwracającym wzmacniacza różnicowego, drugi zacisk rezystora jest połączony do masy, wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego jest połączone z pierwszym zaciskiem rezystora i anodą źródła elektronów, natomiast drugie zaciski rezystorów są połączone z wyjściem wzmacniacza napięciowego, wyjście wzmacniacza różnicowego jest połączone do katody, wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego oraz drugie zaciski źródeł napięć referencyjnych są połączone do masy, natomiast pierwszy zacisk źródła napięcia referencyjnego jest połączony z pierwszym zaciskiem rezystora, a drugi zacisk rezystora jest połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego, natomiast wyjście wzmacniacza operacyjnego jest połączone do wejścia wzmacniacza napięciowego i pierwszego zacisku rezystora, drugi zacisk rezystora jest połączony do wejścia odwracającego wzmacniacza operacyjnego, zaś katoda źródła elektronów jest połączona z pierwszym zaciskiem rezystora i pierwszy zacisk źródła referencyjnego jest połączony z pierwszym zaciskiem rezystora, a drugie zaciski rezystorów są połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza operacyjnego.]

Number of results: 1

items per page

Jarosław Sikora Hałas, Stanisław Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information