Filters

Search for: [Description = Układ przygotowania powietrza, zwłaszcza w instalacjach wytwarzających ozon, składa się z turbiny, która połączona jest wspólnym wałem ze sprężarką wirową i tworzą zespół wirnikowy turbozespołu rozprężającego, ułożyskowany w poprzecznych łożyskach powietrznych i wzdłużnych łożyskach powietrznych, zaś sprężarka wirnikowa turbozespołu po stronie wlotowe połączona jest z atmosferą, a po stronie wylotowej połączona jest z przewodem, na którym umieszczony jest zawór rozdzielczy trójdrogowy, dwupołożeniowy, z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, w jednym z położeń łączącym wylot sprężarki wirowej z atmosferą, w drugim zaś wylot sprężarki, poprzez pomocniczy przewód tłoczny, z zaworem rozdzielczym trójdrogowym, dwupołożeniowym z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, łączącym w jednym z położeń pomocniczy przewód tłoczny z przewodem ssawnym sprężarki głównej, w drugim zaś przewód ssawny sprężarki głównej z atmosferą, zawory sterowane są impulsami generowanymi przezczujnik ciśnienia umieszczony w przewodzie głównym tłocznym pomiędzy osuszaczem, a zaworem upustowym.]

Number of results: 1

items per page

Pollo, Iwo Fijałkowski, Stefan Ozonek, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 10.08.1994.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information