Filters

Search for: [Description = Układ opto\-mechaniczny pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej charakteryzuje się tym, że osadzony jest bezinwazyjnie, bezpośrednio na przewodzie linii jako tuleje dzielone o częściach składowych zespolone śrubami oraz wkładkami rowkowanymi, płytką kontrolną, zaś na płytce kontrolnej przymocowany jest fotoczuły światłowód jednomodowy, na końcu którego zapisana jest siatka Bragga, która poprzez złączkę optyczną jest połączona światłowodem jednomodowym ze sprzęgaczem optycznym, zaś do sprzęgacza optycznego podłączone jest źródło światła i analizator widma optycznego. Sposób pomiaru wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej polega na tym, że zmiana naprężenia w stosunku do naprężenia wzorcowego powoduje reakcję fotoczułego światłowodu jednomodowego z siatką Bragga, który podlega monotonicznie zmiennemu wydłużeniu co prowadzi do poszerzenia charakterystyki widmowej odbijanego sygnału świetlnego, przy czym na zmianę szerokości połówkowej charakterystyki nie mają wpływu ani zmiany temperatury samej siatki Bragga, ani zmiany pola elektromagnetycznego, w których układ pracuje, zaś porównanie wartości liczbowej szerokości połówkowej charakterystyki widmowej sygnału odbitego od czujnika z siatką Bragga, z wartością przyporządkowaną wzorcowej długości odcinka przewodu, daje informację o aktualnym wydłużeniu przewodu. Jednocześnie przesunięcie tej samej charakterystyki widmowej odpowiada zmianie temperatury przewodu i pozwala na jej określenie. Liniowa zależność pomiędzy wydłużeniem przewodu a jego temperaturą i naprężeniem, pozwala na wyznaczenie wartości naprężenia]

Number of results: 1

items per page

Kisała, Aleksander Kacejko, Piotr Kisała, Piotr Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information