Filters

Search for: [Description = Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej składa się ze zbiornika hermetycznego przyłączonego do pionu kanalizacyjnego w jego najwyższym punkcie, zaś do pionu kanalizacyjnego za pomocą podejść kanalizacyjnych przyłączone są przybory sanitarne, wyposażone w syfony kanalizacyjne, przy czym pion kanalizacyjny połączony jest w części dolnej z przewodem odpływowym, na końcu którego znajduje się trójnik, do którego rozgałęzienia przymocowana jest rura wywiewna, na której znajduje się przepustnica z siłownikiem, który połączony jest przewodem elektrycznym ze sterownikiem, zaś sterownik połączony jest z czujnikiem ciśnienia zamocowanym w zbiorniku hermetycznym, natomiast do przelotu trójnika przymocowany jest przykanalik przyłączony do punktu odbioru]

Number of results: 1

items per page

Suchorab, Zbigniew Łagód, Grzegorz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information