Filters

Search for: [Description = Układ do wykrywania i sygnalizacji niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych, składający się z rezystorówi kondensatora oraz diody Zenera i diody elektroluminescencyjnej, charakteryzuje się tym, że zacisk rezystorowego dzielnika napięcia utworzonego przez rezystor połączony w punkcie z rezystorem jest przyłączony do fazy, natomiast zacisk rezystorowego dzielnika napięcia utworzonego przez rezystor połączony w punkcie z rezystorem jest przyłączony do fazy, zaś zacisk przewodu jest przyłączony do fazy, przy czym drugi koniec przewodu jest połączony w punkcie z drugim zaciskiem rezystora i z drugim zaciskiem rezystora, zaś pomiędzy punkt i punkt włączony jest przesuwnik fazowy utworzony przez szeregowe połączenie rezystora w punkcie z kondensatorem, przy czym drugi zacisk rezystora połączony jest w punkcie z rezystorami oraz drugi zacisk kondensatora połączony jest w punkcie z rezystorami, natomiast pomiędzy punkt w gałęzi przesuwnika fazy i punkt przyłączony jest układ złożony z diody elektroluminescencyjnej połączonej w punkcie szeregowo z diodą Zenera.]

Number of results: 1

items per page

Majewski, Jacek Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 07.07.2006
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information