Filters

Search for: [Description = Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem składa się ze źródła światła połączonego za pomocą światłowodu jednomodowego taperowanego z konektorem który połączony jest ze światłowodem mikrostrukturalnym. Do światłowodu mikrostrukturalnego przymocowane są dwie elektrody korzystnie napylone na światłowód mikrostrukturalny, oddzielone od siebie przestrzenią wyładowczą, zasilane za pomocą źródła zasilania]

Number of results: 1

items per page

Diatczyk, Jarosław Pawłat, Joanna Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information