Filters

Search for: [Description = Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego charakteryzuje się tym, że składa się z podstawy uchwytu w kształcie płyty, do której przymocowana jest ściana przednia, podparta żebrami bocznymi, przy czym w części górnej ściany przedniej znajdują się otwory gwintowane symetrycznie rozmieszczone względem płaszczyzny symetrii ściany przedniej parami, oraz że w części dolnej ściany przedniej znajdują się otwory przelotowe montażowe]

Number of results: 1

items per page

Samborski, Sylwester Surdacki, Piotr Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information