Filters

Search for: [Description = Turbosprężarka z łożyskami gazowymi składająca się z turbiny promieniowo\-osiowej i sprężarki promieniowo\-osiowej których wirniki osadzone są na wspólnym wale, połączona z filtrem oczyszczającym sprężone powietrze, posiadająca od strony sprężarki węzeł doprowadzający centralnie sprężone powietrze do wnętrza ruchomego wału otoczonych korpusami, znamienna tym, że zasilany od strony sprężarki z korpusem poprzez węzeł doprowadzający centralnie sprężone powietrze wał, o stopniowanej średnicy zewnętrznej posiada centralny otwór o stopniowanej średnicy wewnętrznej zwiększającej się w stronę turbiny z korpusem, wał na swojej większej średnicy zewnętrznej ma dwa rzędy otworków promieniowych rozmieszczonych równomiernie po wodzie, łączących wnętrze walu z powierzchnią zewnętrzną wału i otoczony jest dwoma, tulejami o średnicach wewnętrznych nieco większych średnicy zewnctrznej wału, które mają od swoich czół cienkościenne powłoki stożkowe, łączące się większymi średnicami z tulejami, a mniejszymi średnicami z pierścieniami walcowymi, osadczymi o wewnętrznych średnicach nieco większych od wewnętrznych średnic tulei i zewnętrznych średnicach większych od zewnętrznych średnic tulei, natomiast pierścienie zewnętrznymi średnicami osadzone są w tulei wzdłużnej osadzonej w korpusie, z trzema nieprzelotowymi, nagwintowanymi otworami montażowymi od czoła, a pomiędzy pierścieniami osadczymi obu tulei umieszczony jest pierścień dystansowy, przy czym na mniejszej średnicy wału osadzona jest tarcza łożyska wzdłużnego unieruchomiona względem wału, otoczona tarczami oporowymi ustalonymi względem korpusu turbosprężarki z elementami walcowymi otaczającymi walcoweczęści tarczy łożyska wzdłużnego, z otworkami o osiach równoległych do osi wału równomiernie rozmieszczonymi na obwodzie tarcz oporowych, zaś otworki łączą powierzchnie robocze tarcz oporowych z kanałkami]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 28.10.1993.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information