Filters

Search for: [Description = Szeregowy równoważnik magnetyczny składa się z belki, która zamocowana jest na osi, zaś na obu końcach belki zamocowane są magnesy. Po jednej stronie belki od strony magnesu znajduje się rdzeń cewki. Z drugiej strony belki od strony magnesu znajduje się magnes, zamocowany przesuwnie w kierunku czoła belki, usytuowany biegunem jednoimiennym do bieguna magnesu]

Number of results: 1

items per page

Filipek, Przemysław Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information