Filters

Search for: [Description = Stop na osnowie kobaltu, szczególnie do wykonywania endoprotez stawów zawiera wagowo\: 14\-16% chromu, 4 \- 7% molibdenu, krzemu do 0,2%, węgla do 0,010%, fosforu do 0,010%, siarki do 0,010% oraz zawiera nikiel i mangan, których sumaryczna zawartość wynosi 28 \- 34% a stosunek niklu do manganu wynosi 6,5 \-15 i dodatkowo niob w ilości 0,4 \- 0,8% a resztę stanowi kobalt. Stop wykazuje szczególnie dobrą odporność na zmęczenie mechaniczne i korozję zmęczeniową w roztworach symulujących skład płynów ustrojowych]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 16.05.1990.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information