Filters

Search for: [Description = Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach zawiesin przemysłowych składające się z wału napędowego, przegubu Cardana, łożyska liniowo\-obrotowego, koła pasowego i obciążników charakteryzuje się tym, że posiada wał napędowy,który napędzany jest poprzez przekładnię pasową i jednocześnie obciążany osiowo w górnej części obciążnikami o regulowanej masie i ułożyskowany poniżej koła pasowego przekładni poprzez łożysko liniowo\-obrotowe, które zamocowanejest w tulei, zaś tuleja umieszczona jest w korpusie, przy czym w dolnej części wał napędowy poprzez przegubCardana połączony jest z tarczą prowadzącą, w której zamocowane są uchwyty, gdzie zamocowane są trzy próbki, zaśw tarczy obrotowej umocowana jest podkładka korzystnie dwóch stojaków i ze wspornika łączącego stojakize sobą oraz suport złożony z tulei, osadzonej suwliwie we wsporniku, z motoreduktora zamocowanego na stałena górnej części tulei i z wałka napędowego ułożyskowanego w tulei i połączonego od góry z motoreduktorem,a od dołu z kolczatką]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Trzciński, Andrzej Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 16.11.2006
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information