Filters

Search for: [Description = Stół do kiełkowania ziarna, ze zbiornikiem wodnym podgrzewanym elektrycznie pośrednio grzałkami od dołu, ze stabilizatorem temperatury, z blatem z otworami, w których umieszczone są sączki nawilżające, posiada zespół chłodniczy skladający się z chłodziarki sprężarkowej z pompą wodną zasilającą zbiornik wodny, wyposażony w regulator z czujnikiem temperatury włączany sterownikiem czasowym i zespół do nagrzewania, z grzałkami, z regulatorem i czujnikiem temperatury włączany sterownikiem czasowym. Po ustawieniu na sterowniku czasowym okresów grzania i chłodzenia, stół przygotowany jest do pracy zgodnie z nastawami w cyklu całodobowym.]

Number of results: 1

items per page

Bodziak, Kazimierz. Nalewaj, Krzysztof Złonkiewicz, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 01.07.1993.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information