Filters

Search for: [Description = Sprężarka dynamiczna typu Comprex składa się z części powietrznej, z korpusu, części spalinowej oraz części łączącej i wirnika. Wałek sprężarki ma otwór przelotowy i ułożyskowany jest poprzecznie w zespołach łożyskowych i wzdłużnie w zespole łożyskowym. Każdy z zespołów składa się z tulei z dwoma rzędami otworków przelotowych, połączonej cienkościennymi elementami o kształcie wydrążonych półtorusów, połączonych z pierścieniami. Zespoły łożyskowe osadzone są w tulei. Do zespołów tych dopływa z otoczenia sprężone powietrze, przedostając się poprzez układ kanałów i otworków do szczelin smarnych łożysk. Zespół łożyskowy składa się z ruchomej tarczy i nieruchomych tarcz z otworkami przelotowymi. Do zespołów dopływa sprężone powietrze, tworząc filmy smarne w szczelinach łożyskowych. Przez otwór i otwór w tulei przepływa powietrze chłodzące, uchodzące do otoczenia tulejami]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Nakonieczny, Krzysztof Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 12.01.1996.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information