Filters

Search for: [Description = Sprężarka dynamiczna typu Comprex składa się z części powietrznej, części spalinowej oraz części łączącej i wirnika. Wałek sprężarki osadzony jest w łożyskach tocznych, połączony jest wałkiem giętkim i tarczami z tuleją wraz z osadzonym na niej wirnikiem. Tuleja wraz z wirnikiem ułożyskowane są poprzecznie w zespołach łożyskowych. Każdy z zespołów składa się z tulei, połączonej cienkościennymi półtorusami z pierścieniami kołowymi. Zespoły łożyskowe otaczają zespół wału drążonego, składającego się z dwóch tulei, osadzonego w otworze w części powietrznej. Do zespołów łożyskowych dopływa sprężone powietrze, przedostające się do szczelin smarnych układem kanałów i otworków, wykonanych w zespole wału drążonego. Do kanałów, pomiędzy żebrami, dopływa przez układ kanałów i otworków w części powietrznej powietrze, służące do chłodzenia płaszcza tulei i zespołów łożyskowych. Powietrze ze szczelin smarnych i powietrze chłodzące odprowadzane jest do otoczenia.]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Nakonieczny, Krzysztof Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 12.01.1996.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information