Filters

Search for: [Description = Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimi charakteryzuje się tym, że próbkę walcową, o wysokości mniejszej od jej średnicy, umieszcza się w rowkach klinowych, wykonanych w narzędziach, oddalonych od siebie na odległość mniejszą od średnicy, następnie narzędzia wprowadza się w ruch przeciwbieżny z taka samą prędkością. Przemieszczające się narzędzia wprawiają próbkę w ruch obrotowy, obciskają ją, wywołując w strefie osiowej próbki naprzemienne ściskanie i rozciąganie, doprowadzające do pęknięcia materiału, przy czym miarą własności plastycznych materiału jest liczba obrotów wykonana przez próbkę do momentu powstania pęknięcia. Sposób wyznaczania własności plastycznych realizuje się w układzie, w którym jedno narzędzie wykonuje ruch posuwisty z prędkością, obciskając obrotowo próbkę, zaś drugie jest stałe]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information