Filters

Search for: [Description = Sposób wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym charakteryzuje się tym, że wsad cylindryczny drążony, zwłaszcza w kształcie rury, zakłada się na trzpień rozprężny i mocuje się w pozycji poziomej w matrycy dzielonej, składającej się z matrycy stałej i matrycy dociskowej, po czym stempel z trzpieniem kształtującym wykonuje ruch kulisty obwiedniowy z jednoczesnym ruchem posuwistym wzdłuż osi rury, w kierunku matrycy dzielonej, po czym następuje plastyczne wywijanie końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym. Przedmiotem wynalazku jest również narzędzie do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym, zwłaszcza wyrobów cylindrycznych drążonych typu rura o dowolnej długości w układzie poziomym, z zastosowaniem trzpienia rozprężnego, stempla i matrycy dzielonej, gdzie stempel posiada trzpień kształtujący, składający się ze stożka wywijającego, stożka kalibrującego i stożka pilotującego, przy czym stempel i\/lub matryca dzielona posiadają dowolny wykrój kształtujący, a trzpień rozprężny składa się z tulei rozprężnej dzielonej trzysegmentowej, pierścieni sprężystych spinających i układu rozprężnego, składającego się z pierścienia stożkowego stałego, pierścienia stożkowego ruchomego, trzpienia stałego, tulei przesuwnej i sprężyny śrubowej. Trzpień kształtujący składa się z dwóch, trzech lub czterech stożków o tworzącej prostej lub łukowej. Kąty tworzących stożka kalibrującego i stożka pilotującego są funkcją kąta wahania stempla i spełniają warunki takie, że\: α1 ≥ γ, α2 > γ, a środek ruchu kulistego obwiedniowego stempla znajduje się na osi tego stempla, w strefie stożka wywijającego lub stożka kalibrującego]

Number of results: 1

items per page

Samołyk, Grzegorz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information