Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania wkrętów, zwłaszcza szynowych, wykorzystujący technologię kucia bezwypływkowego i walcowanie poprzeczno\-klinowe na gorąco, polega na tym, że nagrzane do temperatury kucia kraje wsadu w kształcie pręta poddaje się kuciu bezwypływkowemu, w trakcie którego kształtuje się odkuwkę z łbami na obu krajach, następnie nagrzewa się środkową część odkuwki, na której walcuje się gwint narzędziem klinowym, zaś po procesie walcowania gwintu rozcina się odkuwkę z ukształtowanym gwintem na dwa wkręty z płaskim lub stożkowym zakończeniem części gwintowanej]

Number of results: 1

items per page

Gontarz, Andrzej Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 22.03.2004
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information