Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania rury porowatej, wzmocnionej nanocząstkami żelaza i miedzi, otrzymywanej w procesie wytłaczania porującego, charakteryzuje się tym, że do układu uplastycznia z głowicą wytłaczarską, zasypuje się mieszaninę polichlorku winylu\) plastyfi kowanego w ilości od 93,1% do 96,5%, poroforu w postaci granulatu o egzotermicznej charakterystyce rozkładu w ilości od 0,5% do 0,9%, mas., nanocząstek żelaza w postaci proszku w ilości od 1,5% do 3%, oraz nanocząstek miedzi w postaci proszku w ilości od 1,5% do 3%. Po czym nagrzewa się mieszaninę do temperatury w strefie pierwszej 100°C, w strefie drugiej 120°C, w strefie trzeciej 140°C, w strefie czwartej 140°C, zaś temperatura w głowicy wytłaczarskiej wynosi 160°C> po ukształtowaniu rury w głowicy wytłaczarskiej następuje chłodzenie wodą w temperaturze 16°C, zaś prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki wynosi 60 obr\/min]

Number of results: 1

items per page

Tor-Świątek, Aneta Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information