Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania powłoki polimerowej zamkniętej, z tworzywa termoplastycznego nanoszonej na drut metalowy, mającyzwłaszcza przekrój poprzeczny kołowy, w procesie wytłaczania powlekającego, zachodzącego w linii technologicznej wytłaczania polega na tym, że po standardowym ochłodzeniu w urządzeniu chłodzącym będącym elementem składowym linii technologicznej,powłokę zamkniętą wraz z drutem metalowym przywarte adhezyjnie do siebie przeprowadza się kolejno przez urządzeniegrzejne i urządzenie chłodzące, które wchodzą w skład linii technologicznej wytłaczania powlekającego.]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Robert or-Świątek, Aneta Garbacz, Tomasz Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 06.02.2007
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information