Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania powłok wielowarstwowych odpornych na zużycie, znamienny tym, że użyty fragment powierzchni detalu wycina się z naddatkiem w taki sposób, że uzyskuje się stopniową zmianę przekroju, zaś głębokość ubytku materiału przekracza 10 mm, a następnie na wszystkich krawędziach napawanego fragmentu powierzchni wytwarza się metodą łukową pojedynczy ściąg materiałem podkładowym o strukturze ferrytycznej, austenitycznej lub austenityczno\-ferrytycznej a następnie dzieli się podlegającą napawaniu powierzchnię na wielokąty i wytwarza się sposobem skokowym,korzystnie z prostopadłymi kierunkami ściegów w sąsiednich wielokątach powłokę, w przypadku gdygrubość warstwy napawanej wynosi 3\-5 mm wytwarza się jedną warstwę materiałem podkładowym,a w przypadku gdy grubość warstwy napawanej przekracza 5 mm, powłokę dwuwarstwową, przy czym wierzchnia warstwa napoiny jest wykonana materiałem odpornym na zużycie, zaś w każdym przypadku kierunek ściegów w górnej warstwie powłoki jest równoległy do kierunku ruchu czynnika transportowanego lub do kierunku ruchu współpracującego elementu maszyny, zaś krawędzie warstwy napawanej materiałem odpornym na zużycie chroni się od strony napływu czynnika roboczego lub ruchu elementu współpracującego napoiną wykonaną materiałem podkładowym]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz Szewczyk, Sławomir Milczek, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 23.12.2002.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information