Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania powłok na rurach, zwłaszcza wymienników ciepła, polega na tym, że powłokę wykonuje się na nie zdemontowanej rurze wymiennika ciepła, powierzchnię rury oczyszcza się i poddaje obróbce strumieniowo\-ściernej, następnie natryskuje się warstwę podkładową proszkiem zawierającym 5 \- 20% Al, korzystnie 5% oraz Ni do uzyskania grubości przekraczającej 0,4 mm, a następnie natryskuje się metodą \"na zimno\" powłokę proszkiem typu NiCrBSi o zawartości 11 \- 14% Cr do grubości warstwy przekraczającej 0,5 mm. Wykonaną powłokę nagrzewa się palnikiem gazowym lub wzbudnikiem indukcyjnym w celu przetopienia zewnętrznej warstwy połówki.]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 12.10.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information