Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego, zwłaszcza z wiórów odpadów poprodukcyjnych, głównie z poli\-\(chlorku\)winylu nieplastyfikowanego lub polietylenu, charakteryzuje się tym, że wióry odpadowe wprowadza się do metalowej formy składającej się z gniazda formującego oraz stempla, i umieszcza się na prasie pionowej. Następnie ścianki zewnętrzne gniazda formującego nagrzewa się do temperatury mniejszej, niż temperatura uplastyczniania tworzywa polimerowego, z kolei na górną warstwę wiórów odpadowych będących w gnieździe formującym wywiera się nacisk siły o wartości z zakresu 0,2 do 25 kN pochodzący od stempla. Po czasie z zakresu od 20 do 240 sekund nagrzewa się dolną powierzchnię gniazda formującego i stempel do temperatury z zakresu od 0,70% do 100% temperatury uplastyczniania tworzywa, przez okres czasu z zakresu od 5 do 45 sekund. Następnie stempel odciąża się od gniazda formującego, po czym uformowana płyta ulega ochłodzeniu w temperaturze otoczenia. Płyta wytwarzana tym sposobem ma budowę warstwową, przy czym warstwa zewnętrzna ma strukturę litą o większej twardości, zaś warstwa wewnętrzna stanowi przestrzennie zgrzane ze sobą wióry wraz z komorami powietrza pomiędzy nimi]

Number of results: 1

items per page

Klepka, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information