Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w krzemowych strukturach półprzewodnikowych charakteryzuje się tym, że wykonuje się implantację jonów lekkich, korzystnie jonów neonu Ne\+ o dawkach rzędu 1014 \- 1016 cm\-2, korzystnie 1,2•1015 cm\-2 i energiach z zakresu 400\-800keV, korzystnie 600keV, do płytki podłożowej z krzemu o temperaturze z zakresu 150\-300°C, korzystnie 250°C, poddanej wcześniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym dla wykonania układu mikroelektronicznego, a następnie przeprowadza się izotermiczne wygrzewanie stabilizujące w temperaturze od 500°C do 600°C, korzystnie 550°C, w czasie 10\-15 minut, korzystnie 15 minut]

Number of results: 1

items per page

Żukowski, Paweł Węgierek, Paweł Kowalski, Marcin Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information