Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozety, zwłaszcza kołnierzy na wyrobach drążonych charakteryzuje się tym, że na skrajnych końcach półfabrykatu w kształcie odcinka rury, wykonuje się na obwodzie dwa symetryczne nacięcia, następnie półfabrykat umieszcza się w dzielonychmatrycach, które zaciska się na półfabrykacie, po czym uruchamia się ruch postępowy stemp kształtujących, które przemieszczają się ze stałą prędkością wzdłuż osi półfabrykatu, w kierunku nacięć wykonanych na półfabrykacie, w efekcie przemieszczania się stempli kształtujących, rozpycha się nacięte końce półfabrykatu, a następnie wygina się i dotłacza się do powierzchni czołowych dzielonych matryc ramiona kształtowanych kołnierzy, uzyskując wyrób drążony z dwustronnymi kołnierzami w kształcie dwuramiennej rozety. Proces realizowany jest w układzie, w którym dwa symetryczne nacięcia wykonuje się z jednej strony półfabrykatu, a następnie kształtuje się kołnierz tylko z jednej strony półfabrykatu, natomiast drugi koniec półfabrykatu pozostaje cylindryczny. Proces wytwarzania kołnierzy czołowych realizowany jest na zimno lub na gorąco]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew (1965- ) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information