Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów scalonych, charakteryzuje się tym, że wykonuje się naniesienie rozpylaniem jonowym warstwy materiału o składzie \(FeCoZr\)0,28\[Pb0,81Sr0,04\(Na0,5Bi0,5\)0,15\(Zr0,575Ti0,425\)O3\]0,72 w czasie od 130 do 140 minut, w atmosferze argonu i tlenu w zakresie ciśnień argonu od 10\-2 Pa do 10\-1 Pa, i tlenu od 10\-3 Pa do 10\-2 Pa, na płytkę podłożową z krzemu, poddaną wcześniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym do wykonania układu scalonego]

Number of results: 1

items per page

Kołtunowicz, Tomasz N. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information