Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru polega na tym, że z autocysterny podaje się rozgrzany do temperatury 180°C asfalt, który za pomocą pompy dozującej tłoczy się do strumienicy, do której jej bocznym króćcem tłoczy się jednocześnie z drugiej autocysterny za pomocą pompy dozującej mieszaninę związków o składzie podanym w procentach wagowych\: winyloacetylen \- 0,101%, butadien \- 0,137%, buteny \- 0,049%, butany \- 0,012%, mieszanina C5 \- 50,435%, węglowodory aromatyczne, niearomaty C6 – C8 \- 4,548%, toluen \- 0,822%, styren \- 0,005%, ksyleny\-etylobenzen \- 0,004%. W strumienicy miesza się rozgrzany asfalt z mieszaniną związków, a powstały po wymieszaniu produkt podaje się przewodem do ogrzewanego zbiornika]

Number of results: 1

items per page

Pawłowski, Lucjan Tetiurka, Włodzimierz Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 12.05.2008.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information