Filters

Search for: [Description = Sposób wykonania półsztywnej podbudowy nawierzchni drogowej, zwłaszcza. z chudego betonu i gruntu stabilizowanego cementem lub innym środkiem więżącym, jednowarstwowej lub wielowarstwowej, znamienny tym, że każde z warstw podbudowy odsztywnia się parami w kierunku poprzecznym lub skośnym do osi drogi poprzez najazd obciążonym samochodem ciężarowym o kontrolowanym nacisku na koło w granicach 40 \- 80 kN, powodujący powstawanie rys i mikrorys o kierunku równoległym do śladów kół, zwłaszcza obciążonej osi tylnej. Najazd odbywa się wzdłuż linii wyznaczonych punktami ustalonymi na krawędzi i osi drogi zlokalizowanych na planie sytuacyjnym w tych samych miejscach dla wszystkich warstw podbudowy. Nacisk na koło powoduje ugięcie podbudowy w granicach 0,2 \- 0,6 mm sprawdzane za pomocą ugięciomierza Benklemana]

Number of results: 1

items per page

Kukiełka, Jan Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 20.11.1997.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information