Filters

Search for: [Description = Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury o grubości ścianki rury i średnicy zewnętrznej rury umieszcza się współosiowo w matrycy w kształcie stopniowanej wewnętrznie tulei. Następnie umieszcza się stempel współosiowo do półfabrykatu, po czym ustawia się tuleję \(2a\) współosiowo do półfabrykatu w odległości w zakresie od połowy grubości ścianki rury do trzykrotnej wartości średnicy zewnętrznej rury od powierzchni czołowej matrycy oraz ustawia się tuleję \(2b\) współosiowo do półfabrykatu w odległości w zakresie od połowy grubości ścianki rury do trzykrotnej wartości średnicy zewnętrznej rury od powierzchni czołowej matrycy. Następnie wprawia się w ruch postępowy stempel z prędkością w zakresie od 0,001 m\/s do 100 m\/s i spęcza się półfabrykat oraz wyciska się promieniowo materiał półfabrykatu, następnie wprawia się w ruch postępowy tuleję \(2a\) oraz tuleję \(2b\) z prędkością w zakresie od 0,001 m\/s do 100 m\/s w kierunku przeciwnym do prędkości stempla i zwiększa się długość \(ha\) i \(hb\) stopni wału drążonego i uzyskuje się wał drążony ze stopniami o długości \(ha\) oraz \(hb\)]

Number of results: 1

items per page

Winiarski, Grzegorz ; Gontarz, Andrzej. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information