Filters

Search for: [Description = Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie pręta, nagrzewa się do temperatury kucia i umieszcza się w wykroju dolnej matrycy, po czym uruchamia się ruch postępowy górnej matrycy z prędkością w kierunku dolnej matrycy do momentu zamknięcia matryc, które tworzą wykrój posiadający z jednej strony otwór cylindryczny, w którym znajduje się nagrzany do temperatury kucia półfabrykat, natomiast z drugiej strony wykrój posiada oczko profilowe, którego zarys odpowiada zarysowi kształtowanego wiertła w momencie wyłączenia ruchu postępowego górnej matrycy z prędkością włącza się ruch postępowy stempla, który przemieszcza się ze stałą prędkością w cylindrycznym wykroju powstałym po zamknięciu matryc w kierunku oczka profilowego, wprawiając w ruch posuwisty znajdujący się w cylindrycznej części wykroju nagrzany półfabrykat powodując jego współbieżne wyciskanie ze stałą prędkością, odpowiednie wyprofilowanie profilu oczka powoduje kształtowanie zarysu poprzecznego wiertła i równoczesne jego skręcanie ze stałą prędkością, ruch posuwisty stempla z prędkością trwa do czasu, w którym zostanie ukształtowana odpowiednia długość wiertła]

Number of results: 1

items per page

Bulzak, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information