Filters

Search for: [Description = Sposób wyciskania wewnętrznego kołnierza, zwłaszcza na końcu rury charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury o grubości ścianki rury i średnicy zewnętrznej rury umieszcza się współosiowo w matrycy w kształcie stopniowanej wewnętrznie tulei, następnie umieszcza się stempel współosiowo do półfabrykatu, po czym ustawia się tuleję współosiowo do stempla w odległości w zakresie od połowy grubości ścianki rury do trzykrotnej wartości średnicy zewnętrznej rury od powierzchni czołowej matrycy, następnie wprawia się w ruch postępowy stempel z prędkością w zakresie od 0,001 m\/s do 100 m\/s i spęcza się półfabrykat oraz wyciska się promieniowo materiał półfabrykatu, następnie wprawia się w ruch postępowy tuleję z prędkością w zakresie od 0,001 m\/s do 100 m\/s w kierunku przeciwnym do prędkości stempla i zwiększa się długość kołnierza wału drążonego i uzyskuje się wał drążony z kołnierzem. Półfabrykat w kształcie odcinka rury umieszcza się współosiowo w matrycy, która ma przekrój kołowy lub niekołowy i kształtuje się kołnierz o przekroju poprzecznym kołowym lub niekołowym wału drążonego, którego pole powierzchni przekroju poprzecznego jest stałe na całej długości kołnierza wału drążonego. Półfabrykat w kształcie odcinka rury umieszcza się współosiowo w matrycy, której pole powierzchni przekroju poprzecznego jest zmienne na długości kołnierza wału drążonego]

Number of results: 1

items per page

Winiarski Grzegorz ; Gontarz Andrzej. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information