Filters

Search for: [Description = Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się pomiędzy dwiema jednakowymi prowadnicami oraz pomiędzy górną tarczą stożkową oraz dolna tarczą stożkową, na powierzchni których znajdują się występy spiralne, przy czym osie górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej nachylone są pod stałym i jednakowym kątem nachylenia narzędzi w stosunku do osi półfabrykatu, następnie wprawia się w ruch obrotowy górną tarczę stożkową i dolną tarczę stożkową ze stałą prędkością w przeciwnych do siebie kierunkach, po czym uruchamia się ruch postępowy popychacza i przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością w prowadnicach w kierunku przestrzeni roboczej, utworzonej przez występy spiralne, przy czym prędkość przemieszczania półfabrykatu równa jest skokowi występów spiralnych, umieszczonych na powierzchniach roboczych górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej, następnie w wyniku oddziaływania stożkowych powierzchni, umieszczonych centralnie w osiach górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością następnie zagłębia się występy spiralne o klinowych powierzchniach bocznych w półfabrykat.]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.06.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 23.12.2013 BUP 26/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information