Filters

Search for: [Description = Sposób walcowania tworzyw termoplastycznych za pomocą jednej walcarki i dwóch, obracających się przeciwbieżnie,walcach ogrzewanych, mających osie geometryczne poziome oraz szczelinę międzywalcową, polega na tym, że odbywa się ono w dwóch bezpośrednio następujących po sobie procesach, a mianowicie procesu walcowania pierwotnego i procesu walcowania wtórnego. Podczas walcowania pierwotnego uplastycznioną,równomierną warstwę tworzywa, zaczynającą się owijać na walcu, rozcina się w przybliżeniu wzdłuż tworzącej walca i zwija w rulon tworzywa w miejscu przed wsadem, znajdującym się pomiędzy walcami, nad szczeliną międzywalcową, na powierzchni tego walca w przekroju poprzecznym w górnej, lewej ćwiartce okręgu, a podczas walcowania pierwotnego,tworzywo przywiera do powierzchni walca w obszarze co najmniej połowy walca, to jest w obszarze Przekroju poprzecznego okręgu, odpowiadającym kątowi środkowemu co najmniej P radianów]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Robert Sikora, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 16.12.1997.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information