Filters

Search for: [Description = Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł, charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta umieszcza się w obrotowym uchwycie, który wraz z półfabrykatem wykonuje ruch posuwisty ze stałą prędkością w kierunku narzędzi \- rolek roboczych, następnie uruchamia się ruch obrotowy tych narzędzi, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością i wprawiają w ruch obrotowy przesuwający się półfabrykat, przy czym półfabrykat obracany jest przez narzędzia ze stałą prędkością w przeciwnym kierunku do kierunku obrotu narzędzi, które kształtują na powierzchni cylindrycznej półfabrykatu trzy rowki śrubowe, zaś skok rowków śrubowych, uzyskanych na wyrobie, zależy od prędkości posuwu obrotowego uchwytu oraz od prędkości obrotowej narzędzi \- rolek roboczych. Proces realizowany jest w układzie, w którym obracają się dwa, trzy lub cztery narzędzia \- rolki robocze i kształtują dwa, trzy lub cztery rowki śrubowe na wyrobie]

Number of results: 1

items per page

Tomczak, Janusz (inżynier) Bartnicki, Jarosław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information