Filters

Search for: [Description = Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn charakteryzuje się tym, że wsad w postaci główki, odciętej ze złomowanej szyny, umieszcza się między dwoma klinami wstępnymi, znajdującymi się po jednej stronie narzędzi płaskich, które następniewprawia się w ruch przeciwbieżny z taką samą prędkością, przy czym przemieszczające się kliny wstępne wcinają się we wsad, obracają go, kształtując półfabrykat w postaci pręta o średnicy większej lub równej średnicy kuli, następnie narzędzia zatrzymuje się i przesuwa się półfabrykat na ich drugą stronę, umieszczając go między dwoma klinami, mającymi wzdłużne bruzdy o zarysie półokrągłym, po czym wprawia się narzędzia płaskie w ruch powrotny z jednakową prędkością, w czasie, którego przemieszczające się przeciwnie kliny kształtują kule, które w ostatniej fazie walcowania są odseparowywane od siebie w wyniku oddziaływania noży rozcinających. Proces realizowany jest w układzie, w którym tylko jedno z narzędzi płaskich wykonuje ruch posuwisty, zaś drugie narzędzie jest stałe.u]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew (1965- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information