Filters

Search for: [Description = Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli, pozycjonowany jest przez prowadnicę pierścieniową i wprowadza się go między dwa walce, o jednakowych średnicach oraz osiach równoległych do siebie, które posiadają na obwodzie bruzdy pierścieniowe rozmieszczone w odległości większej od średnicy kuli, następnie walce wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku, z taką samą prędkością i jednocześnie w przeciwbieżny prostoliniowy ruch posuwisty z prędkością w kierunkach równoległych do siebie, przy czym w wyniku ruchu obrotowego walców, na których wykonane są występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, natomiast w wyniku ruchu posuwistego walców wgniata się występy umieszczone na walcach w półfabrykat redukując jego średnicę i rozcina się go na części o objętości równej objętości kuli, zaś w efekcie oddziaływanie wklęsłych powierzchni bocznych występów oraz spęcza się materiał, przez co otrzymuje się kule o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Sposób realizowany jest w układzie, w którym walce obracają się wokół własnych osi w tym samym kierunku z taką samą prędkością obrotową oraz wykonują posuwisty ruch krzywoliniowy]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew \d (1965- ) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information