Filters

Search for: [Description = Sposób walcowania odkuwek, zwłaszcza walcowania poprzeczno\-klinowego odkuwek wygiętych charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta umieszcza się na narzędziu klinowym dolnym, a następnie ustala się jego położenie we wgłębieniu, znajdującym się w narzędziu klinowym dolnym po czym wprawia się narzędzie klinowe górne w ruch postępowy równolegle do narzędzia klinowego dolnego z prędkością, która wynosi 0,3 m\/s, następnie oddziaływuje się na półfabrykat klinowymi powierzchniami, które umieszczone są na powierzchniach roboczych narzędzia klinowego dolnego oraz narzędzia klinowego górnego i wcina się klinowe powierzchnie w półfabrykat w wyniku czego wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, następnie kształtuje się klinowymi powierzchniami kolejne stopnie przedkuwki, po czym wcina się dwustronnie na końcach przedkuwki noże, które znajdują się w końcowej części narzędzia klinowego dolnego oraz narzędzia klinowego górnego i odcina się skrajne odpady od przedkuwki, następnie zmniejsza się dwukrotnie prędkość narzędzia górnego do wartości wynoszącej 0,15 m\/s i oddziaływuje się na przedkuwkę występem gnącym dolnym, który znajduje się na narzędziu dolnym oraz występem gnącym]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew Tomczak, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information