Filters

Search for: [Description = Sposób uszczelniania przewodu doprowadzającego gaz do wirującego wału, zwłaszcza w gazowych łożyskach hybrydowych, znamienny tym, że gaz uszczelniający podaje się z instalacji sprężonego gazu i formuje się w szczelinach obwodowych walcowo\-stożkowych w dwa strumienie obwodowe, płynące w kierunku osiowym i przyśpiesza się je w strefach walcowych szczelin, a następnie w strefach rozbieżnych szczelin strumienie obwodowe częściowo przyhamowuje się i podaje się je przemianom izoenergetycznym z jednoczesnym sprężaniem, po czym obydwa strumienie obwodowe podaje się prostopadle do szczeliny gazowej w strefach kanałków obwodowych, otoczonej powierzchniami płaskimi, z których jedna posiadająca kanałki wykonuje ruch obrotowy a druga posiadająca szczeliny pozostaje w spoczynku, szczelina gazowa wypełniona jest niepożądanym strumieniem przecieków gazu roboczego, w szczelinie obydwa obwodowe strumienie gazu uszczelniającego poddaje się zmianie kierunków ruchu z osiowych na promieniowe z jednoczesnym intensywnym mieszaniem strumieni gazu uszczelniającego ze strumieniem przecieków gazu roboczego i z prawie całkowitym wyhamowaniem ruchów osiowych oraz z wytworzeniem w otoczeniu kanałków, obwodowych kurtynek gazowych, w których dalej spręża się gaz uszczelniający do ciśnień o wartościach równych lub nieco większych od wartości ciśnień w bezpośrednich otoczeniach położonych na zewnątrz tych kurtynek.]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Szupiluk, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 23.05.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information