Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej polega na tym, że umieszcza się na rekultywowanej powierzchni warstwy zwiercin, które są odwodnione do zawartości suchej masy co najmniej 50%, pofermentu odwodnionego do zawartości suchej masy co najmniej 25% wag. Oraz zawierającego co najmniej 60% suchej masy organicznej i 2% azotu w suchej masie oraz piasku, korzystnie o uziarnieniu 0,5\-2 mm lub gleby piaszczystej. Materiały układa się kolejno warstwami o miąższości\: skała płonna do 20 cm, zwierciny do 3 cm, poferment do 25 cm i piasek do 5 cm, w ten sposób aby ich łączna miąższość wynosiła 50 do 60 cm.]

Number of results: 1

items per page

Pawłowska, Małgorzata Pawłowski, Artur Gajor, Robert Czechowska-Kosacka, Aneta Kujawska, Justyna Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information