Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Sposób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym o częstotliwości od 5 do 120 kHz, napięciu od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s, przy czym temperatura nasiona jest niższa od 46°C. Korzystnie stymulowanym nasionem jest nasiono z rodziny ślazowatych albo nasiono z rodziny jasnotowatych, albo nasiono szarłatowatych, albo nasiono różowatych, albo nasiono astrowatych, albo nasiono dyniowatych, albo nasiono psiankowatych, albo nasiono kapustowatych, albo nasiono konopiowatych]

Number of results: 1

items per page

Pawłat, Joanna Terebun, Piotr. Kwiatkowski, Michał Piotr Diatczyk, Jarosław Starek, Agnieszka Sujak, Agnieszka Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information