Filters

Search for: [Description = Sposób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci azotu, generowanej w reaktorze typu glidearc, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu glidearc o częstotliwości od 10 do 200 Hz, napięciu od 3,71 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s, przy czym temperatura nasiona jest niższa od 45°C. Korzystnie stymulowanym nasionem jest nasiono z rodziny ślazowatych albo jasnotowatych, albo szarłatowatych, albo różowatych, albo astrowatych, albo dyniowatych, albo psiankowatych, albo kapustowatych, albo konopiowatych]

Number of results: 1

items per page

Pawłat, Joanna Starek, Agnieszka Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information