Filters

Search for: [Description = Sposób sterowania temperaturą, preform z tworzyw termoplastycznych, ogrzewanych w jedno\- lub wielostrefowym urządzeniu ogrzewającym preformy, polega na równoczesnym sterowaniu temperaturą ogrzewanej preformy ze sprzężeniami zwrotnymi od\: mierzonej temperatury preformy, które stanowi tor główny sprzężenia zwrotnego pracującego w układzie proporcjonalno\-całkująco\-różniczkującym i mierzonej temperatury elementu metalowego znajdującego się na drodze promieniowania emitowanego z elementu grzewczego]

Number of results: 1

items per page

Płaska, Stanisław Stączek, Paweł Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information