Filters

Search for: [Description = Sposób sterowania składanym podwoziem głównym, zwłaszcza śmigłowca, znamienny tym, że z przełącznika położenia podwozia na pulpicie pilota wygenerowuje się sygnał elektryczny uruchamiający pompę zasilającą i sygnał elektryczny uruchamiający zespół lektrosterownika w pozycji „składanie” lub „rozkładanie”, poprzez pompę zasilającą i zawór zwrotny podaje się płyn hydrauliczny do podzespołu sterownika przepływu w zespole elektrosterownika, z którego w pozycji „składanie” poprzez zawór zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni przed tłok siłownika koła od strony tłoczyska, a z przestrzeni za tłokiem siłownika koła przez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu sterownika przepływu a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego, równocześnie z podzespołu sterownika przepływu przez zawór zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni przed tłok siłownika goleni od strony tłoczyska, a z przestrzeni za tłokiem siłownika goleni poprzez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu sterownika przepływu, a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego lub w pozycji „rozkładanie” z podzespołu sterownika przepływu przez zawór z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni za tłok siłownika koła, a z przestrzeni przed tłokiem siłownika koła od strony tłoczyska, przez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu sterownika przepływu a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego, równocześnie z podzespołu sterownika przepływu a przez zawór zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni za tłok siłownika goleni a z przestrzeni przed tłokiem siłownika goleni od strony tłoczyska, przez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu \(5d\) sterownika przepływu a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego]

Number of results: 1

items per page

Kozak, Mariusz Fijałkowski, Stefan Klimkowski, Jerzy Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 23.01.2006.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information