Filters

Search for: [Description = Sposób sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii opiera się na pomiarze napięcia kondensatora buforowego, przekształceniu wartości napięcia w kwadrat potęgowy, następnie określeniu przyrostu w funkcji czasu kwadratu napięcia i porównaniu bieżącej wartości tego przyrostu z poprzednią wartością przyrostu, która zachowana jest w pamięci układu zarządzającego. Jeśli bieżąca wartość przyrostu jest większa lub równa poprzedniej, utrzymuje się bieżącą tendencję zmiany współczynnika wysterowania przekształtnika. Natomiast gdy bieżąca wartość przyrostu jest mniejsza od poprzedniej wartości przyrostu, zmienia się bieżącą tendencję zmiany współczynnika na przeciwną. Układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii składa się z generatora fotowoltaicznego, przekształtników, kondensatora buforowego oraz odbiornika, charakteryzuje się tym że wyjście układu zarządzającego połączone jest z wejściem sterującym przekształtnika, zwłaszcza przerywacza prądu stałego, którego wejście główne połączone jest z generatorem fotowoltaicznym, a wyjście połączone jest z kondensatorem buforowym oraz wejściem głównym przekształtnika, zwłaszcza falownika, zaś wyjście przekształtnika połączone jest z wejściem odbiornika, natomiast wejście układu zarządzającego połączone jest z kondensatorem buforowym.]

Number of results: 1

items per page

Niechaj, Marek. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 15.11.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.05.2013 BUP 11/13. ; Opublikowano 31.03.2016 WUP 03/16..
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information