Filters

Search for: [Description = Sposób sterowania elektrycznego silnika prądu stałego zasilanego z generatora fotowoltaicznego polega na tym, że napięcie pracy silnika jest dobierane drogą kolejnych przybliżeń tak, aby moc na wale silnika dla odpowiadającej jej prędkości kątowej maszyny roboczej była równa mocy maksymalnej możliwej do dostarczenia do silnika w danych warunkach nasłonecznienia. Układ sterowania elektrycznego silnika prądu stałego zasilanego z generatora fotowoltaicznego polega na tym, że pomiar wartości napięcia i prądu pobieranego z generatora fotowoltaicznego jest dokonywany przez przetwornik analogowo\/cyfrowy, a następnie cyfrowe dane przekazywane są do mikroprocesora, który na podstawie wcześniejszych i aktualnych pomiarów ustala nowy współczynnik wypełnienia przetwornicy napięcia zasilającej silnik napędowy.]

Number of results: 1

items per page

Kolano, Jan Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 06.07.2001.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information