Filters

Search for: [Description = Sposób stabilizacji sygnału sondy psychrometrycznej Peltiera polega na tym, że sondę pomiarową Peltiera umieszcza się w obudowie cylindrycznej wykonanej z materiału o dobrej przewodności cieplnej, korzystnie z miedzi, posiadającej w dolnej części otwór, zaś w górnej części obudowy na zewnętrznej powierzchni zamocowana jest rozłącznie osłona izolacyjna]

Number of results: 1

items per page

Sobczuk, Henryk Adam. Guz, Łukasz. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information