Filters

Search for: [Description = Sposób stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej, charakteryzuje się tym, że wartość napięcia zasilania kolektora tranzystora mocy układu regulacji dobiera się w czasie rzeczywistym jako wprost proporcjonalną do sumy napięcia źródła napięcia referencyjnego trzeciego i napięcia termokatody, poprzez sterowanie impulsowego, regulowanego stabilizatora napięcia sygnałem wyjściowym dwuwejściowego analogowego sumatora. Na jedno z wejść sumatora podaje się napięcie termokatody, a na pozostałe wejście podaje się napięcie źródła napięcia referencyjnego trzeciego. Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej charakteryzuje się tym, że wejście sterujące impulsowego, regulowanego stabilizatora napięcia jest połączone z wyjściem analogowego sumatora, którego wejście jest połączone z pierwszym zaciskiem źródła napięcia referencyjnego trzeciego zaś wejście analogowego sumatora jest połączone z emiterem tranzystora mocy układu regulacji i termokatodą oraz drugi zacisk źródła napięcia referencyjnego trzeciego jest połączony z masą układu stabilizacji]

Number of results: 1

items per page

Szczepaniak, Leszek. Sikora, Jarosław. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information