Filters

Search for: [Description = Sposób realizacji cyklicznych obciążeń mechanicznych polega na dociskaniu współpracujących próbek ze stałą siłą i wykonywaniu przez jedną z próbek ruchów o trajektorii zbliżonej do trajektorii ruchu żuchwy. Symulator żucia charakteryzuje się tym, że górna próbka przymocowana jest do mechanizmu suwakowego za pośrednictwem gumowego elementu sprężystego i dociskana do próbki dolnej. Dolna próbka przymocowana jest do plotera, wykonującego ruchy odwzorowujące ruch żuchwy w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania siły docisku.]

Number of results: 1

items per page

Hunicz, Jacek Niewczas, Agata Kordos, Paweł Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 24.12.2007
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information