Filters

Search for: [Description = Sposób przepychania obrotowego wyrobów drążonych, zwłaszcza osi i wałków drążonych polega na tym, że półfabrykat w postaci odcinka rury lub pręta umieszcza się w głowicy obrotowej popychacza. Następnie uruchamia się ruch obrotowy rolek roboczych w tym samym kierunku, oraz ruch posuwisty popychacza w kierunku przestrzeni roboczej pomiędzy rolkami roboczymi. W wyniku ruchu posuwisto \- zwrotnego rolek roboczych w kierunku do osi wyrobu kształtowanego następuje zbliżanie się i oddalanie rolek roboczych, co pozwala na kształtowanie kolejnych stopni uzyskiwanego w ten sposób wyrobu. Wprowadzony, po przeciwnej stronie do popychacza, ruchomy trzpień obrotowy, który umożliwia dodatkowe kalibrowanie powierzchni wewnętrznej kształtowanego wyrobu drążonego oraz, po wprowadzeniu dodatkowego kołnierza, ogranicza poosiowe płynięcie materiału, umożliwiając uzyskiwanie kształtowych zakończeń wyrobu lub zgrubień. Ruch obrotowy rolek roboczych powoduje, że ółfabrykat zaczyna się obracać wokół swojej osi, w tym czasie wzajemna korelacja ruchu posuwistego popychacza, ruchomego trzpienia obrotowego z kołnierzem, lub bez jego udziału, oraz względny promieniowy przesuw rolek roboczych kształtuje na powierzchni półfabrykatu zarys finalny]

Number of results: 1

items per page

Bartnicki, Jarosław Pater, Zbigniew (1965- ) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information